1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 شهریور 95
  

چند زير مجموعه از مجموعه‌ی {A={a,b,c,d,f می‌توان داشت كه اعضای a و b هر دو در آن‌ها باشند، ولی f در آن‌ها نباشد؟

 

مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
نمودار مقابل مربوط به کدامیک از توابع زیر است و مسئله…
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد