1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چقدر احتمال دارد که مجموع ارقام عدد دو رقمی ای که با ارقام 1 تا 6 (بدون تکرار ارقام) نوشته می شود، بر 3 بخش پذیر باشد؟