1395/12/8

آزمون تستی درس 10 علوم تجربی پنجم دبستان | خاک با ارزش

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 10: خاک با ارزش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل