1395/9/12

آزمون تستی تاریخ (1) پایۀ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر

تاریخ (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

آگاهی از دوران پیش از تاریخ از چه طریقی میسر است؟