{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هندسه (3) 1397/08/23

تست کنکور سراسری فصل 2 هندسه دوازدهم | درس 2: دایره (سری A)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی هندسه (3) بهمن
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 2: دایره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور سراسری فصل 2 هندسه دوازدهم | درس 2: دایره (سری A)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 23 آبان 1397
  

دایره‌های ${x^2} + {y^2} - 2x = 4$ و ${x^2} + {y^2} = 4$ نسبت به هم چه وضعی دارند؟