1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 2 هندسه دوازدهم | درس 2: دایره (سری A)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 2: دایره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

خط $d$ و پاره‌خط $AB$ بر هم عمود نیستند. چند نقطه روی خط $d$ وجود دارد که از نقاط $A$ و $B$ به یک فاصله باشند؟