{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/19

آزمون مجازی ریاضی پایه سوم ابتدائی | فصل 1: الگوها

دبستان سوم ریاضی مهر
شامل مباحث: فصل 1: الگوها
  تعداد سوالات: 22
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی ریاضی پایه سوم ابتدائی | فصل 1: الگوها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 19 مرداد 1401
  

هر شب ماه را به یک شکل می‌بینیم. در ابتدای هرماه، به شکل هلال باریک دیده می‌شود؛ در شب چهاردهم ماه (تصویر وسط)، آن را به شکل دایره‌ای کامل می‌بینیم که پس از آن دوباره به صورت هلال دیده می‌شود و هر روز که می‌گذرد، باریک‌تر می‌شود. بنظر شما این الگو در هرماه، چند بار تکرار می‌شود؟