1396/8/21

سوالات تستی آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی فارسی کلاس هشتم | ستایش + فصل اول: زیبایی آفرینش

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: پیش از اینها
درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 آبان 96
  

با توجّه به بیت «می‌کوش که هر چه گوید استاد *** گیری همه را به چابکی یاد» کدام گزینه نادرست است؟