1396/5/26

آزمون تستی درس 16 فارسی پنجم دبستان | وقتی بوعلی، کودک بود

فارسی و نگارش پنجم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 16: وقتی بوعلی، کودک بود
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 26 مرداد 96
  

كدام گزينه برای جاهای خالی عبارت ”بزرگی .............. عقل است نه ......... سال. پس ......... می‌توانی عاقل باش تا بزرگ شوی.“ مناسب است؟