1396/10/26

آزمون تستی علوم تجربی کلاس نهم | بخش زمین‌شناسی (فصل 6 و 7)

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث:
فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای
فصل 7: آثاری از گذشته زمین
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بر اثر دور شدن تدریجی دو ورقه از یکدیگر ........... بوجود می آید.