1395/9/21

آزمون تستی درس 4 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: سوره فتح و حجرات، بهداشت روانی در قرآن (2)
  تعداد سوالات: 11
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/21
  

مفهوم آیه « هَل جَزاءُالاِحسانِ الا الاِحسان» کدام است؟