1395/9/21

آزمون تستی درس 4 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس چهارم:سوره فتح و حجرات
  تعداد سوالات: 11
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/21
  

در کدام یک از گزینه های زیر،  معنی ترکیب قرآنی صحیح است؟