{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1402/04/7

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی (۳) دوازدهم نوبت خرداد ۱۴۰۲

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم و معارف اسلامی علوم و فنون ادبی (3) خرداد 1402
شامل مباحث:
فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 90 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی (۳) دوازدهم نوبت خرداد ۱۴۰۲
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 7 تیر 1402