1396/3/31

آزمون آنلاین درس 24 مطالعات اجتماعی نهم | اقتصاد و بهره‌وری

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 24: اقتصاد و بهره‌وری
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کشورهای صنعتی در دیگر کشورهای جهان به تشویق کدام یک از عوامل مخرب محیط زیست می پردازند؟