1399/2/17

آزمون مجازی فصل 12 مطالعات اجتماعی هفتم | فرهنگ و تمدن ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 12: فرهنگ و تمدن ایران باستان
درس 23: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان
درس 24: دانش و هنر در ایران باستان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 اردیبهشت 99
  

جندی شاپور نام قدیمی کدام شهر بود؟