1397/5/6

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 5-2 توان در مدارهای الکتریکی

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-5 توان در مدارهای الکتریکی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مدار نشان داده شده در شكل زير، توان خروجی باتری و توان مصرفی در مقاومت داخلی باتری به ترتيب از راست به چپ چند وات است؟