{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تلفیقی کتاب‌های درسی 1399/08/4

آزمون علمی جامع مهرماه کلاس پنجم | دبستان شاهد ازنا

دبستان پنجم تلفیقی کتاب‌های درسی مهر
شامل مباحث:
ماهانه مهر
هفته اول آبان
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون علمی جامع مهرماه کلاس پنجم | دبستان شاهد ازنا
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون جامع
ثبت شده در 4 آبان 1399