1395/10/27

آزمون تستی درس 7 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | رنگین کمان جمعه

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 7: رنگین کمان جمعه
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نماز جمعه چند خطبه دارد؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد