{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ (1) 1401/02/5

سوالات تستی تاریخ دهم انسانی | درس 14: دین و اعتقادات

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی تاریخ (1) فروردین
شامل مباحث: درس 14: دین و اعتقادات
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی تاریخ دهم انسانی | درس 14: دین و اعتقادات
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 5 اردیبهشت 1401
  

در نتیجه‌ی کدام اقدام حکومت ساسانیان، دین و سیاست در آن دوره به هم گره خوردند؟