1396/8/15

نمونه سوالات تستی فلسفه پایۀ یازدهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی + علوم و معارف اسلامی | بخش اول: معنا و قلمرو فلسفه - فلسفه چیست؟ (2)

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
بخش اوّل: معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست (2)
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام پرسش، مصداق نقاط تماس دو مستطیل روبه‌‎رو است؟