{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1401/12/29

آزمون مجازی سری 6 ترم دوم درس زیست شناسی سال دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) فروردین
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی
فصل 5: از ماده به انرژی
فصل 6: از انرژی به ماده
فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی
فصل 8: رفتارهای جانوران
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی سری 6 ترم دوم درس زیست شناسی سال دوازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 29 اسفند 1401
  

به منظور تهیه دنای نوترکیب  پلازمید در مراحل مهندسی ژنتیک از ابتدا در مجموع........... تعداد پیوند فسفو دی استر تغییر می کند که.......... از پیوند ها تخریب شده  و........... از پیوند ها تشکیل می شود.