1398/3/29

آزمون آزمایشی جمع بندی اقتصاد دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته انسانی

اقتصاد کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در آزمایش فوق چنان‌چه چگالی روغن مورد استفاده 0/955 گرم بر سانتی‌متر مکعب و جرم مولی آن 932 گرم بر مول باشد عدد آووگادرو محاسبه شده در این آزمایش چقدر است؟