1397/8/12

تست کنکور فصل ۱ ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی | درس 3: هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: آشنایی با نظریه اعداد
درس 3: هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 12 آبان 97
  

 باقی ماندهٔ تقسیم $53\times {{80}^{23}}+47$ بر 9 برابر کدام است؟