1395/8/20

آزمون تستی فصل دوم ریاضی ششم دبستان | ضرب و تقسیم کسرها

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 2: کسر
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل