1395/8/26

آزمون تستی درس چهارم فارسی پنجم دبستان | بازرگان و پسران

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 4: بازرگان و پسران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جاهای خالی به ترتیب با کدام یک از نشانه های ربط پر می شود؟

1 - کوه ها منبع خیر و برکت هستند .......................... هزاران چشمه از دل آن ها می جوشد.

2 - ........................ به خداوند اعتماد دارم، تمام مسیر زندگی را با آرامش طی می کنم.

3 - تکنولوژی جدید زندگی را برای ما آسان نموده است ................ ضررهایی هم برای ما دارد.

4 - ابتدا استراحت کنید .................... درسهایتان را مطالعه کنید.

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد