1397/4/24

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل پنجم: زمین‌شناسی و سلامت

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 5: زمین شناسی و سلامت
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد، ارتباطی با سنگ‌های دارای آرسنیک ندارد؟