1396/10/26

آزمون تستی علوم تجربی کلاس نهم | بخش اول فیزیک (فصل 4 و 5)

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 4: حرکت چیست؟
فصل 5: نیرو
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شكل مقابل اگر شتاب جسم $4m/{{s}^{2}}$ باشد، مقدار نیروی ${{F}_{2}}$ چقدر است؟