1396/10/26

آزمون تستی علوم تجربی کلاس نهم | بخش اول فیزیک (فصل 4 و 5)

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 4: حرکت چیست؟
فصل 5: نیرو
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ماشینی به جرم 800 کیلوگرم با سرعت ثابت 12 متر بر ثانیه در جهت شمال در حرکت است اگر راننده روی پدال گاز فشار وارد کند و در مدت 10 ثانیه سرعت ماشین به 32 متر بر ثانیه افزایش یابد، نیروی خالصی که لازم است ماشین به این سرعت برسد چند نیوتون است؟