1397/8/6

تست کنکور فصل 1 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 2: بخش‌پذیری در اعداد صحیح

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: آشنایی با نظریه اعداد
درس 2: بخش‌پذیری در اعداد صحیح
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/6