{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/9

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | مختصات و تقارن

دبستان ششم ریاضی بهمن
شامل مباحث:
درس 3: محورهای مختصات
درس 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | مختصات و تقارن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 مهر 1401
  

نقطه $\left[ \begin{gathered}
  0 \hfill \\
  7 \hfill \\ 
\end{gathered}  \right]$ روی محور عرض‌ها قرار دارد.