1395/9/6

آزمون تستی درس ششم فارسی هشتم | راه نیک بختی

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: راهِ نیک‌بختی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مفهوم دو بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

«هر شب که روی به جامه ی خواب/ کن نیک تأمّل اندر این باب

کان روز به علم تو چه افزود/ وز کرده ی خود چه برده ای سود»