1395/9/6

آزمون تستی درس ششم فارسی هشتم | راه نیک بختی

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: درس 6: راهِ نیک‌بختی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 آذر 95
  

ابیات زیر چه نوع خوانشی دارد؟

ز این گفته سعادت تو جویم *** پس یاد بگیر هرچه گویم | می باش به عمر خود سحر خیز *** وز خواب سحر گهان بپرهیز