1395/12/10

آزمون تستی فصل 10 علوم تجربی نهم | نگاهی به فضا

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: فصل 10: نگاهی به فضا
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 اسفند 95
  

تصاویر فرضی که از وصل کردن موقعیت ستارگان در آسمان به وجود می‌آید، چه نام دارد؟