1395/10/8

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | مختصات

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از شکل‌های زیر مرکز تقارن و محور تقارن ندارد.