1397/12/2

سوالات تستی فلسفه (۱) جدید پایه یازدهم رشته‌های انسانی و معارف | درس 5: زندگی بر اساس اندیشه

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 5: زندگی بر اساس اندیشه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

درباره سقراط و اتهامات او کدام عبارت درست است؟