1398/4/12

آزمون تستی دوره کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان

تفکر و پژوهش ششم دبستان
شامل مباحث:
فصل 1: انتخاب و تصمیم گیری
فصل 2: پروژه‌ی پژوهشی
فصل 3: نظام مندی
فصل 4: هویت و ارزش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
یک برنامه ریزی مناسب برای پیش خوانی سال تحصیلی بعدی
توسط امیر حسین فریادرس در 16 خرداد
اگر 2X+1=8 باشد آنگاه 4X+1 برابر چه عددی است؟
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد
معنی کلمه Brave چیست؟
توسط دانا قاضی زاده در 16 خرداد
اندازه زاویه مجهول درون مثلث
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد