1395/7/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: زیست شناسی در خدمت انسان

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: دنیای زنده
گفتار 3: زیست شناسی در خدمت انسان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

زیست‌شناسان در تبدیل سلولز به سوخت‌های دیگر از همه‌ی موارد زیر استفاده می‌کنند به غیر از ..............