1397/11/28

سوالات تستی فصل 5 علوم تجربی پایه هفتم | از معدن تا خانه

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 5: از معدن تا خانه
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مخلوط آب و آهک چه خاصیتی دارد؟