1397/6/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 شیمی دهم | فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (نمونه 2)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی
1-1 عنصرها چگونه پدید آمدند؟
2-1 آیا همه‌ی اتم‌های یک عنصر پایدارند؟
3-1 طبقه بندی عنصرها
4-1 نور، کلید شناخت جهان
5-1 کشف ساختار اتم
6-1 آرایش الکترونی اتم
7-1 ساختار اتم و رفتار آن
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 شهریور 97
  

در شکل زیر، کدام تصویر مربوط به غده تیروئید سالم است؟