1397/10/15

آزمون حسابان (2) | فصل 1 و 2 (تا پایان درس 1)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل اول- تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
درس 2: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم
فصل دوم- مثلثات
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/15
  

نقطه‌ی $A({{x}_{0}},{{y}_{0}})$ روی نمودار $f$ مفروض است. اگر نمودار تابع $g$ انتقال یافته‌ی نمودار تابع $f$ باشد و نقطه‌ی ${A}'(\frac{{{x}_{0}}}{2},1-{{y}_{0}})$ روی نمودار تابع $g$ متناظر نقطه‌ی $A$ روی $f$ باشد، با چه انتقالی می‌توان از نمودار $f$ به نمودار $g$ رسید؟