1397/10/15

آزمون حسابان (2) | فصل 1 و 2 (تا پایان درس 1)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
درس 2: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم
فصل 2: مثلثات
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/15
  

اگر شکل مقابل نمودار تابع $y=f\left( \frac{x}{2}+1 \right)$ باشد، آنگاه برد تابع $y=\sqrt{\left| 2f\left( x \right)-3 \right|}$ کدام است؟