1397/10/15

آزمون حسابان (2) | فصل 1 و 2 (تا پایان درس 1)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
درس 2: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم
فصل 2: مثلثات
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 15 دی 97
  

مساحت محصور بین محورهای مختصات و خط واصل بین نقاط تلاقی منحنی به معادله $y={{(x+1)}^{3}}$ با آن‌ها کدام است؟