1399/8/6

آزمون آنلاین درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه دوازدهم | پودمان 1: نصب تجهیزات شبکه (سری 2)

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) آبان
شامل مباحث: پودمان 1: نصب تجهیزات شبكه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 آبان 99
  

به قطعاتی که به برق متصل نمی‌شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند، ........... گفته می‌شود.