1395/9/19

آزمون تستی درس 3 جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته ها | موقعیت جغرافیایی ایران

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 3: موقعیت جغرافیایی ایران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل