1397/6/10

آزمون تستی درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان | بازگشت از سفر حج

مطالعات اجتماعی پنجم دبستان
شامل مباحث:
فصل 4: زیارت مکان‌های مقدس
درس 15: بازگشت از سفر حج
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

پس از پیمان قطع رابطه با مسلمانان، پیامبر (ص) و یارانش سه سال را در کجا به سر بردند؟