1398/12/17

آزمون تستی تاریخ (2) پایۀ یازدهم رشتۀ انسانی | درس 8: اسام در ایران؛ زمینه های ظهور تمدن ایرانی - اسلامی

تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 8: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی- اسلامی‌
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در دوران باستان، قبایل بیابان‌گرد عرب در کدام سمت فلات ایران می‌زیستند؟