1395/6/31

آزمون تستی درس 3 پیام‌های آسمان نهم | راهنمایان الهی

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: راهنمایان الهی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«رسولان الهی با آوردن دلایل محکم، مشرکین را به اندیشه‌ورزی و تفکر دعوت می‌کردند» این جمله به کدام‌یک از ویژگی‌های پیامبران اشاره دارد؟