1395/6/31

آزمون تستی درس 3 پیام‌های آسمان نهم | راهنمایان الهی

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث: درس 3: راهنمایان الهی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 شهریور 95
  

ساخت کشتی مأموریت کدام پیامبر بود؟