1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 7 زیست شناسی دهم | گفتار اول: تغذیه گیاهی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1: تغذیۀ گیاهی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

وقتی پتاسیم خون افزایش می یابد دفع آن از .............. انجام می شود.