1398/9/27

سوالات تستی آمادگی کنکور فلسفه دوازدهم انسانی | درس 2: جهان ممکنات

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 2: جهان ممکنات
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه، با نظریهٔ امکان فقری ملاصدرا سازگار نیست؟