1398/2/30

آزمون چهارگزینه ای فصل دوم شیمی دهم | ردپای گازها در زندگی

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 2: ردِّپای گازها در زندگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/2/30
  

کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟