{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1397/05/21

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل چهارم: مثلثات (درس 3: توابع مثلثاتی)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: مثلثات
درس 3: توابع مثلثاتی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل چهارم: مثلثات (درس 3: توابع مثلثاتی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 21 مرداد 1397
  

مقدار تابع $f(x) = \left[ {\sin x - \cos x} \right]$ در بازه ی $\left( {\frac{\pi }{2},\pi } \right)$ کدام است؟