1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: انگلیسی نهم | درس 1 تا 4

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
Lesson 1: Personality
Lesson 2: Travel
lesson 3: Festivals and Ceremonies
Lesson 4: Service
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A: When do you work?         

B: We work …………… .