1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: انگلیسی نهم | درس 1 تا 4

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث:
Lesson 1: Personality
Lesson 2: Travel
lesson 3: Festivals and Ceremonies
Lesson 4: Service
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 2 اسفند 97
  

A: Is Narges an angry person?

B: No,  ………… patient.