{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1396/07/18

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل اول: درس 1-1- هدایای زمینی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) مهر
شامل مباحث:
فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم
قسمت 1: هدایای زمینی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 8 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی |  فصل اول: درس 1-1- هدایای زمینی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 18 مهر 1396
  

چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

* منشا همه مواد ساختگی و طبیعی کره زمین است.

* جرم همه مواد موجود در کره زمین به تقریب ثابت است.

* فلز آهن یک عنصر طبیعی و آلیاژ آن یک ماده ساختگی به شمار می‌رود.

* اغلب عنصرهای جدول دوره‌ای، جزو دسته نافلزها محسوب می‌شوند.