1395/10/15

آزمون تستی درس ششم آمادگی دفاعی نهم | مردان مبارز و زنان قهرمان

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 6: مردان مبارز و زنان قهرمان
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 كداميک از شهدا در راه گسترش فناوری موشكی ايران به شهادت رسيدند؟