1395/10/15

آزمون تستی درس ششم آمادگی دفاعی نهم | مردان مبارز و زنان قهرمان

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: مردان مبارز و زنان قهرمان
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یکی از زنانی که به خارج ایران رفت و در اردوگاه‌های نظامی فلسطین به چریکی تمام عیار تبدیل شد؟