1398/10/6

آزمون تستی آمادگی کنکور و امتحان ترم دوم روانشناسی یازدهم | دوره کل کتاب

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 1: روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)
درس 2: روان شناسی رشد
درس 3: احساس، توجه، ادراک
درس 4: حافظه و علل فراموشی
درس 5: تفکر (1) حل مسئله
درس 6: تفکر (2) تصمیم گیر ی
درس 7: انگیزه و نگرش
درس 8: روان شناسی سلامت
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هر يک از موارد زير، مربوط به كدام‌يک از پيشنهادات در هنگام تصميم‌گيری است؟ (به‌ترتيب)

الف) بی‌توجهی به اين نكته باعث تصميم‌گيری‌های پرخطر می‌شود.

ب) هر چه موضوع تصميم‌گيری دقيق‌تر باشد، اقدام‌های بعدی نيز شفاف‌تر خواهد بود.

ج) اطلاع داشتن از بازی‌های آسيب‌زای فضای مجازی.

د ) حذف تک‌تک جنبه‌ها.