سوالات درس تاریخ و جغرافیا آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور خارج از کشور 1398

تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/7/23
  

در موضوع ردیابی علامت که یکی از کارکردهای توجه است، اگر علامت غایب باشد و ما علامت را ردیابی کرده و گزارش دهیم، با چه موقعیتی سروکار داریم؟